Khẩn trương kiểm toán dự án BT, đấu thầu chọn nhà đầu tư ở Thủ Thiêm

Thứ tư, 14/08/2019 18:28

(TBKTSG Online) - TPHCM trong buổi họp báo chiều ngày 14-8 đã thông tin về việc triển khai thực hiện kết luận số 1037 của Thanh tra Chính phủ liên quan đến công tác quản lý nhà nước, thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai cùng tình hình giải quyết khiếu nại của người dân có nhà đất bị giải tỏa, thu hồi ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Ngay từ khi có Kết luận thanh tra số 1037/KL-TTCP ngày 26-6-2019 của Thanh tra Chính phủ và Công văn số 5651/VPCP-V.I ngày 26-6-2019 của Văn phòng Chính phủ về truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, UBND TPHCM đã thành lập ngay Tổ công tác chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra số 1037/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ do Chủ tịch UBND thành phố làm Tổ trưởng, 2 Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Tổ phó và các lãnh đạo các sở ngành, đơn vị làm thành viên (có mời Bộ Xây dựng, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng tham gia).UBND TPHCM tổ chức họp báo về thực hiện Kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai đối với Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong cũng đã ký ban hành ngay Kế hoạch số 814/KH-UBND ngày 9-8-2019 triển khai thực hiện Kết luận thanh tra nêu trên (gồm 13 nhóm việc với 22 đầu việc), gồm các nhiệm vụ trọng tâm và thời gian thực hiện đến ngày 31-8 hoặc 30-9 (tùy từng nhiệm vụ theo biểu đồ bên dưới).Các nhiệm vụ trọng tâm của TPHCM với biểu thời gian thực hiện đến ngày 31-8 hoặc 30-9, nhằm khắc phục các khuyết điểm, sai phạm tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo kết luận thanh tra số 1037 của Thanh tra Chính phủ.

Trong số các nhiệm vụ, TPHCM sẽ có văn bản kiến nghị Kiểm toán nhà nước khẩn trương kiểm toán các dự án BT, thời gian thực hiện trước ngày 31-8. Thu hồi về ngân sách nhà nước khoản tiền sử dụng đất dự kiến thanh toán cho các dự án BT bổ sung đối với Công ty Đại Quang Minh và lãi suất chậm nộp từ khi phát sinh đến nay, thời gian thực hiện trước ngày 31-8.

Việc đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định sẽ được thực hiện trước ngày 30-9. Tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan theo thẩm quyền cũng có thời gian thực hiện trước ngày 30-9.

Trên cơ sở các nhóm việc đề ra theo Kế hoạch, UBND thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành và đơn vị có liên quan chủ động, khẩn trương triển khai thực hiện, tiến độ cụ thể như sau:

- Đã Ban hành Văn bản số 2923/UBND-NCPC ngày 19/7/2019 về việc cử nhân sự của thành phố tham gia Tổ công tác của Bộ Tài chính liên quan đến thực hiện Kết luận thanh tra số 1037/KL-TTCP.

- Có Văn bản báo cáo, xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về việc thu hồi khoản tiền đã tạm ứng từ Ngân sách Nhà nước đã đầu tư cho Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

- Liên hệ, làm việc với Bộ Tài chính để được hướng dẫn cách làm và dự thảo Kế hoạch thực hiện các bước để xác định chi phí đầu tư bình quân năm 2013, 2019; trình Bộ Tài chính xem xét, thẩm định.

- Tham mưu văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cách làm của thành phố đối với việc tiếp tục thực hiện 3 dự án BT theo Kết luận thanh tra (đang được Thanh tra Chính phủ kiến nghị Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán).

- Làm việc với Công ty Đại Quang Minh để thực hiện thu hồi về ngân sách nhà nước khoản tiền sử dụng đất dự kiến thanh toán cho các dự án BT bổ sung và lãi suất chậm nộp từ khi phát sinh đến nay.

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, nắm bắt tình hình, xử lý kịp thời các trường hợp kích động, gây mất an ninh trật tự trong quá trình triển khai thực hiện Kết luận thanh tra số 1037/KL-TTCP ngày 26-6-2019 của Thanh tra Chính phủ về Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Trên cơ sở Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận thanh tra số 1037/KL-TTCP của Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành, Tổ công tác chỉ đạo của thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị có liên quan chủ động, khẩn trương, nghiêm túc thực hiện, đảm bảo tiến độ đề ra theo Kế hoạch nêu trên. Theo đó, đối với các nhóm công việc chính, liên quan đến chủ trương, chính sách (xác định chi phí đầu tư bình quân, xin chủ trương về thu hồi và hoàn trả ngân sách…): UBND TPHCM sẽ phấn đấu triển khai thực hiện xong trước ngày 30-9.

Trên cơ sở các nhóm chủ trương, chính sách đã được thông qua nêu trên, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ triển khai thực hiện cơ bản dứt điểm các nội dung Kết luận của Thanh tra Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31-12-2019.

Lãnh đạo thành phố cho biết, Khu đô thị mới Thủ Thiêm từ lúc lập quy hoạch đến nay thực hiện hơn 20 năm, đã đạt nhiều kết quả tích cực, từng bước hình thành một đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm tài chính - dịch vụ - thương mại - cao cấp. Tuy nhiên, quá trình triển khai đã có một số vi phạm, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp, gây bức xúc đối với một số hộ dân.

Trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật và quan điểm mỗi cán bộ, công chức và người dân phải tuân thủ pháp luật, chính quyền thành phố sẽ tập trung, khẩn trương thực hiện Thông báo và Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, nghiêm túc nhận thiếu sót, trách nhiệm trong quá trình quản lý, điều hành của lãnh đạo và các cơ quan chức năng các thời kỳ; triển khai ngay các chính sách phù hợp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước, của người sử dụng đất và của nhà đầu tư; kiểm điểm, xác định trách nhiệm, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền nhằm yên dân, tạo điều kiện tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm thành một khu đô thị hiện đại với quy mô tiêu chuẩn tầm cỡ khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân thành phố.

Theo Yên Minh - Anh Quân, TBKTSG
Blog HomeHub tổng hợp