• Đăng ký miễn phí

 • Đăng tin miễn phí

 • Nhận thông tin nhanh chóng

Khám phá ngay để trải nghiệm nhiều hơn thế

Các gói tài khoản

 • Đăng ký
 • Đăng tin
 • Cập nhật tin đăng
 • Quản lý tin đăng
 • Quản lý trao đổi
 • Nhận báo cáo thị trường
 • Phân tích giá nhà
 • Quản lý danh bạ
 • Quản lý đầu việc
 • Tạo landingpage
 • Hỗ trợ thiết kế banner
Các gói tài khoản

Gói thường

Gói môi giới

Đăng ký
Miễn phí
Trả phí
Đăng tin
Miễn phí (Giới hạn 10tin)
Miễn phí (Không giới hạn)
Cập nhật tin đăng
5 tin
Miễn phí (Không giới hạn)
Quản lý tin đăng
Trình quản lý tối ưu
Quản lý trao đổi
Nhận thông báo thị trường
Phân tích giá nhà
Quản lý danh bạ
Quản lý đầu việc
Tạo landingpage
Hỗ trợ thiết kế banner