Xem tất cả chủ đầu tư

là IXORA real estate

Địa chỉ: 26A Đường Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Website: http://ixorarealestate.com

Giới thiệu

 Công ty IXORA REAL ESTATE

 Địa chỉ: 26A Đường Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

 Website: http://ixorarealestate.com

 SĐT:     028 35 190 098