Xem tất cả chủ đầu tư

Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Vân

Địa chỉ: Số 27-Đường Hai Bà Trưng, Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Website: http://www.hoangvanstar.vn

Giới thiệu

1. Lĩnh vực hoạt động

Xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, thuỷ lợi; xây dựng đường   điện và trạm hạ thế đến 35 KV


Gia công lắp đặt thiết bị xử lý nước, sản xuất nước tinh khiết


Dịch vụ thể thao, vui chơi giải trí


Dịch vụ vật lý trị liệu, lữ hành, du lịch sinh thái


Đầu tư khu Đô thị, Kinh doanh bất động sản


San lấp mặt bằng


Xử lý môi trường rác thải, chất thải rắn


Khoan thăm dò, khoan nước ngầm, khoan ĐCCT


Xây dựng đập tràn, hồ chứa, bến cảng, hạ tầng KCN, KĐT


Xây dựng công trình vă hoá, thể thao, tu bổ di tích


Xử lý nước sạch, nước thải


Đánh giá tác động môi trường, SX lắp đặt kết cấu thép


2. Dự án đã xây dựng, môi giới


Khu nhà ở Hoàng Vân