Xem tất cả chủ đầu tư

Công ty TNHH Nam Đảo Bắc Bãi Trường

Địa chỉ: Số 27A đường Mạc Thiên Tích, khu phố 5, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

Giới thiệu

  • Công ty TNHH Nam Đảo Bắc Bãi Trường
  • Địa chỉ: Số 27A đường Mạc Thiên Tích, khu phố 5, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang