• Đăng ký miễn phí

  • Đăng tin miễn phí

  • Nhận thông tin nhanh chóng

Khám phá ngay để trải nghiệm nhiều hơn thế

Xem tất cả chủ đầu tư

Công ty TNHH Bất động sản Nam Thiên (Nam Thiên Group)

Địa chỉ: 31 Nguyễn Qúy Cảnh, An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Website: https://namthiengroup.com/

Giới thiệu

Công ty TNHH Bất động sản Nam Thiên (Nam Thiên Group)

1. Giới thiệu chung:

- Công ty TNHH Bất động sản Nam Thiên (Nam Thiên Group) được thành lập vào ngày 22/08/2014.

- Công ty TNHH Bất động sản Nam Thiên (Nam Thiên Group) chính thức hoạt động vào ngày 29/08/2016.

2. Lĩnh vực hoạt động:

- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

- Đầu tư, phát triển dự án

- Tư vấn đầu tư

- Quản lý bất động sản

3. Dự án thực hiện:

- Sunview Central.