Xem tất cả chủ đầu tư

Công ty cổ phần phát triển Thanh Xuân

Địa chỉ: Số 6 phố Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Giới thiệu

Số 6 phố Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
SĐT: 0971 73 4444
Email: kd.thanhxuancomplex@gmail.com.