Xem tất cả chủ đầu tư

Công ty cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng

Địa chỉ: Khu công nghiệp Tràng Duệ, Xã Lê Lợi, Huyện An Dương, Hải Phòng

Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN - HẢI PHÒNG
Địa chỉ:
Khu công nghiệp Tràng Duệ, Xã Lê Lợi, Huyện An Dương, Hải Phòng
Điện thoại:
0225 2248698
Fax:
0225 2589263
Ngành nghề kinh doanh:
L68100 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Ngành chính)