Xem tất cả chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An

Địa chỉ: Số 7 Đường Quang Trung, Quang Trung, Vinh, Nghệ An

Website: http://www.pvit.com.vn

Giới thiệu

1. Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An (PVIT) là đơn vị được thành lập theo chủ trương của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, nằm trong thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Nghệ An và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

 2. Lĩnh vực hoạt động:

Đầu tư kinh doanh Bất động sản; Đầu tư xây dựng quản lý khai thác, kinh doanh các trung tâm thương mại, khu công nghiệp. Xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi hạ tầng kỹ thuật; Kinh doanh vật tư, vật liệu, sản phẩm của ngành Dầu khí và thương mại phụ trợ khác.

3. Các dự án đã xây dựng, môi giới:

Toà nhà Dầu khí Nghệ An

Dự án khu đô thị Dầu khí Nghệ An tại phường Vinh Tân, TP Vinh

Khu Resort và dịch vụ tổng hợp Dầu khí

Khu Nhà ở thu nhập thấp và nhà ở CBCNV Dầu khí