Xem tất cả chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Crytal Bay

Địa chỉ: Tòa nhà số 5, Công viên bến du thuyền Quốc Tế, đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Vĩnh Hòa, T.P Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Website: https://crystalbay.com

Giới thiệu

Công ty Cổ phần Crytal Bay

Địa chỉ: Tòa nhà số 5, Công viên bến du thuyền Quốc Tế, đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Vĩnh Hòa, T.P Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

SĐT: (+ 8458) 3251991.

Email: infor@crytalbay.com.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Dịch vụ lữ hành trong nước và quốc tế.

Vận chuyển đường thủy và các dịch vụ vui chơi giải trí trên biển

Quản lý và khai thác bất động sản du lịch.