• Đăng ký miễn phí

 • Đăng tin miễn phí

 • Nhận thông tin nhanh chóng

Khám phá ngay để trải nghiệm nhiều hơn thế

Xem tất cả chủ đầu tư

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Bình

Địa chỉ: Số 59 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới - Quảng Bình

Website: https://sxd.quangbinh.gov.vn

Giới thiệu

Giới thiệu ban quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Ban Quản lý dự án – Đầu tư xây dựng là đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng Quảng Bình, có chức năng nhiệm vụ như sau:

 • Làm chủ đầu tư các công trình của UBND tỉnh giao;
 • Làm TVXD theo hợp đồng khi có đủ điều kiện năng lực với các chủ đầu tư khác về các lĩnh vực:
 • Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
 • Giám sát thi công xây dựng công trình.
 • Giám sát công tác khảo sát xây dựng.
 • Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.
 • Thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, nông thôn, khu kinh tế, khu công nghiệp.
 • Thẩm tra, thẩm định thiết kế Dự toán các công trình.
 • Lập hồ sơ mời thầu, tư vấn đấu thầu xây dựng.