• Đăng ký miễn phí

  • Đăng tin miễn phí

  • Nhận thông tin nhanh chóng

Khám phá ngay để trải nghiệm nhiều hơn thế

Xem tất cả chủ đầu tư

Ban quản lý dự án 98 Bộ Quốc Phòng

Địa chỉ: 18 Đường Hoàng Diệu Phường Quán Thánh Quận Ba Đình Thành phố Hà Nội

Giới thiệu

Ban quản lý dự án 98/Bộ Quốc Phòng

 Năm thành lập: 01-01-2016

Địa chỉ: 18 Đường Hoàng Diệu Phường Quán Thánh Quận Ba Đình Thành phố Hà Nội