Xem tất cả chủ đầu tư

Ban quản lý dự án 98 Bộ Quốc Phòng

Địa chỉ: 18 Đường Hoàng Diệu Phường Quán Thánh Quận Ba Đình Thành phố Hà Nội

Giới thiệu

Ban quản lý dự án 98/Bộ Quốc Phòng

 Năm thành lập: 01-01-2016

Địa chỉ: 18 Đường Hoàng Diệu Phường Quán Thánh Quận Ba Đình Thành phố Hà Nội